Skip to main content

Do 60 dnů před příjezdem bez stornopoplatků

59 – 30 dnů před příjezdem 25% ceny objednaných služeb

29 – 10 dnů před příjezdem 50% ceny objednaných služeb

9 – 0 dnů před příjezdem 100% ceny objednaných služeb

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem, snížené o storno poplatky provede  poskytovatel služeb nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

Provozovatel nebude účtovat výše uvedené storno poplatky, pokud nemohly být sjednané služby čerpány z následujících důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace, onemocnění, živelná pohroma.

Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem poskytovateli sužeb nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Následně bude vrácena uhrazená částka ponížená o manipulační poplatek 200 Kč. Částka bude zaslána  na účet, ze kterého byla platba přijata. 

V případě onemocnění dítěte v průběhu tábora, kdy bude nutno ukončit pobyt dítěte, bude rodičům vrácena poměrná část ceny (za nevyčerpané služby).

Pokud si rodič odveze dítě dříve z tábora z jiných důvodů, nemá nárok na vrácení peněz za nevyčerpané služby.